Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och träningspass till musik

Skapad 2015-09-16 21:23 i Britsarvsskolan Falun
Vi tränar takt och rytm i olika sammanhang
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer att få testa på olika typer av enklare danser och rörelse och träningsprogram till musik där du övar på att anpassa kroppens olika rörelser i takt med musiken.

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att du ska:

  • Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Detta gör du genom att anpassa kroppens rörelser till komplexa rörelser i danser och rörelser till musik. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

  • Din förmåga att utföra (i vissa fall specifika) rörelser i takt och rytm och hur pass du anpassar dem efter sammanhanget (anpassa kroppens rörelser till den takt och rytm som sammanhanget kräver).
  • Din förmåga att anpassa kroppen till komplexa rörelser i olika sammanhang. Det vill säga hur väl du utför rörelserna med ändamålsenliga och riktiga rörelser = kroppskontroll.

 

Hur ska det bedömas?

  • Dina insatser under lektionerna, men framför allt under bedömningstillfällena då vi jobbar med musik och rörelse. 
  • Hur du anpassar kroppens rörelser till musikens takt, rytm och sammanhang. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på olika typer av (danser, rörelse och träningsprogram till musik med syftet att du ska träna din förmåga att anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Exempel på några lektionsmoment som vi kan komma att jobba med:

  • Musik och rörelse pass/Träningspass till musik
  • Bugg, vals och foxtrot 
  • Skapa egna rörelseuppvärmningar i grupper 

 

Matriser

Idh
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Musik och rörelse
I danser och rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven [...] sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Du behöver träna mer på att röra dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar.
Du rör dig till viss del i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du kan träffa takten, men har svårt för att fortsätta hålla takten flera steg/rörelser i följd.
Du rör dig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du kan träffa takten och hålla den längre stunder utan avbrott. Du kan komma av dig, men hittar tillbaka till takten igen efter ett tag.
Du rör dig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Det visar sig genom att du träffar takten med säkerhet, håller den långa perioder. Om du kommer av dig hittar du lätt och snabbt tillbaka igen.
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser [...] till aktiviteten och sammanhanget.
Du behöver träna mer på att anpassa rörelserna i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang.
Du anpassar rörelserna till viss del i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan genomföra vissa steg/rörelser som är förknippade med den genre du jobbar med.
Du anpassar rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan bl a förmedla en känsla och utföra flera steg/rörelser som är förknippade med den genre du jobbar med.
Du anpassar rörelserna väl i relation till den valda musiken, dess syfte och sammanhang. Du kan bl a förmedla en stark känsla och utför steg/röresler som är starkt förknippade den genre du jobbar med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: