Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4-5

Skapad 2015-09-16 21:52 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vad skiljer olika texttyper från varandra? Vad ska jag tänka på när jag läser. Hur får jag en god läsförståelse? Hur kommunicerar jag muntligt och skriftligt med andra?
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att skriva olika texttyper t ex sagor, dikter och brev. Vi kommer att läsa och skriva mycket och prata om Sveriges minoritetsspråk. Vi kommer att samtal om olika frågor och redovisa muntligt. Vi kommer att använda svenska språket i tal och skrift men även bekanta oss med norska och danska.

Innehåll

Dessa mål finns i läroplanen:


Det här ska du lära dig:

LÄSA:

Du ska kunna läsa faktatexter, skönlitteratur, och berättande text med flyt

Du ska kunna analysera filmer och bilder med eller utan bildtexter

Du ska kunna använda lässtrategier.

SKRIVA:

Du ska kunna skriva brev, sagor, dikter, berättelser, faktatexter, beskrivande texter och instruerande texter.

Du ska kunna kombinera dina texter med bilder som passar till. Både bilder du väljer på nätet och bilder du skapar själv.

Du ska kunna använda skrivregler och kunna stava rätt.

SAMTALA:

Du ska kunna redovisa muntligt med hjälp av stödord.

Du ska kunna framföra egna åsikter.

Du ska kunna ställa frågor.

SPRÅKBRUK:

Du ska kunna resonera om språkliga varianter inom svenskan.

Du ska kunna ge exempel på minoritetsspråk.

Du ska kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Så här ska vi arbeta:

LÄSA:

Du kommer att läsa individuellt i dina bänkböcker och det är viktigt att du frågar om ord du inte förstår samt att du har en bok som är lagom svår. Vi kommer också att läsa texter tillsammans i helklass, par och grupp.

SKRIVA:

Du kommer att skriva brev, sagor, dikter, berättelser, faktatexter, beskrivande texter och instruerande texter. Då ska du använda skrivregler och rätt stavning. Därför kommer vi ibland att arbeta med skrivregler, grammatik och stavning.

SAMTALA:

Du kommer att redovisa vissa arbeten muntligt med hjälp av stödord i par, grupp och helklass och dessutom framföra egna åsikter. Du kommer också att träna dig i att ställa relevanta frågor i olika sammanhang. Vi kommer att se filmer som vi diskuterar.

SPRÅKBRUK:

Vi kommer att läsa och lyssna på olika språkliga varianter inom svenskan, och du ska kunna resonera kring dem.

Vi kommer att lära oss om de minoritetsspråk som finns i Sverige.

Vi kommer att undersöka likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Vi kommer att läsa texter på norska och danska och diskutera dem. Vi kommer att lyssna på isländska och finska.

Detta bedömer din lärare:

I matrisen nedan ser du olika saker du ska kunna. Din lärare kommer att bedöma hur väl du kan dessa.

Matriser

Sv
Svenska år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ska kunna läsa faktatexter med flyt.
Du har grundläggande förståelse och läser med flyt.
Du har god läsförståelse och läser med flyt.
Du har mycket god läsförståelse och läser med flyt.
Du ska kunna läsa skönlitteratur, och berättande text med flyt.pekt
Du har grundläggande förståelse och läser med flyt.
Du har god läsförståelse och läser med flyt.
Du har mycket god läsförståelse och läser med flyt.
Du ska kunna analysera filmer och bilder med eller utan bildtexter.
Du kan föra enkla samtal om det du upplever att filmen eller bilden visar/förmedlar.
Du kan utvecklade samtal om det du upplever att filmen eller bilden visar/förmedlar.
Du kan föra välutvecklade samtal om det du upplever att filmen eller bilden visar/förmedlar.
Du ska kunna använda lässtrategier.
Du använder lässtrategier och får på så sätt en grundläggande förståelse av det du läser.
Du använder lässtrategier och får på så sätt en utvecklad förståelse av det du läser.
Du använder lässtrategier och får på så sätt en välutvecklad förståelse av det du läser.
Du ska kunna skriva brev och sagor.
Du kan skriva brev och sagor som innehåller vissa av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva brev och sagor som innehåller de flesta av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva brev och sagor som innehåller samtliga av de särdrag dessa texttyper har.
Du ska kunna skriva dikter och faktatexter.
Du kan skriva dikter och faktatexter som innehåller vissa av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva dikter och faktatexter som innehåller de flesta av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva dikter och faktatexter som innehåller samtliga av de särdrag dessa texttyper har.
Du ska kunna skriva beskrivande texter och instruerande texter.
Du kan skriva beskrivande texter och instruerande texter som innehåller vissa av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva beskrivande texter och instruerande texter som innehåller de flesta av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan skriva beskrivande texter och instruerande texter som innehåller samtliga av de särdrag dessa texttyper har.
Du kan använda punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav.
Du visar att du till övervägande del kan använda punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav i dina texter.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav i dina texter.
Du visar att du med stor säkerhet kan använda punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav i dina texter.
Du kan använda stor bokstav i namn.
Du visar att du till övervägande del kan använda stor bokstav i t ex namn.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda stor bokstav i t ex namn.
Du visar att du med stor säkerhet kan använda stor bokstav i t ex namn.
Du kan använda kommatecken vid uppräkning och utropsord.
Du visar att du till övervägande del kan använda kommatecken vid uppräkning och utropsord.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda kommatecken vid uppräkning och utropsord.
Du visar att du med stor säkerhet kan använda kommatecken vid uppräkning och utropsord.
Du kan använda talstreck.
Du vet hur man använder talstreck på ett korrekt sätt.
Du visar i enstaka fall att du kan använda talstreck på ett korrekt sätt.
Du visar i de flesta fall att du kan använda talstreck på ett korrekt sätt.
Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du kan stava vanligt förkommande ord.
Du kan stava ljudenliga ord.
Du kan stava ljudenliga ord.
Du kan stava ljudstridiga ord.
Du kan stava ljudstridiga ord.
Du kan redovisa muntligt med hjälp av stödord.
Du kan göra en enkel redovisning med hjälp av stödord.
Du kan göra en utvecklad redovisning med hjälp av stödord.
Du kan göra en välutvecklad redovisning med hjälp av stödord.
Du ska kunna framföra egna åsikter.
Du kan framföra enstaka egna åsikter och motivera varför du tycker som du gör.
Du kan framföra flera egna åsikter och motivera varför du tycker som du gör.
Du kan i olika sammanhang framföra dina egna åsikter och motivera varför du tycker som du gör.
Du ska kunna ställa relevanta frågor.
Du kan framföra enstaka frågor för att ta reda på saker du behöver veta i ditt arbete.
Du kan framföra flera frågor för att ta reda på och reda ut saker du behöver veta i ditt arbete.
Du kan framföra frågor vid behov för att reda ut och analysera vad du behöver veta för att komma framåt i ditt arbete.
Du kan samtala och resonera om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan samtala och resonera kring likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: