Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige landsdelar och landskap

Skapad 2015-09-17 09:03 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges landsdelar och landskap. Du kommer att lära dig om hur vårt land ser ut, hur vi bor och om vårt klimat. Du kommer också att få lära dig att använda en kartbok, hur du hittar information med hjälp av olika kartsymboler media och annan litteratur.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
- hitta i kartboken med hjälp av kartbokens register
- de vanligaste kartsymbolerna
- Sveriges olika landsdelar
- några av Sveriges landskap till namn och placering
- Sveriges större sjöar, åar, berg och några större städer
- hur Sveriges klimat skiljs åt från norr till söder
- Sveriges olika typer av landskap som kust-, skogs-, jordbruks- och fjälllandskap

Begrepp som du ska kunna: kompass, norr, söder, väster, öster, nordost, sydost, sydväst, nordväst, ekvatorn, berg, bergskedja, hav, sjö, åar, större och mindre städer, längdgrad, breddgrad, (longitud, latitud), Götaland, Svealand, Norrland, kustlandskap, inland, skogslandskap, jordbrukslandskap, fjällandskap, samer

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom:
- samtal och diskussioner vid våra genomgångar
- gruppuppgifter och enskilda uppgifter
- läxförhör, skriftliga prov och de olika redovisningarna

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att läsa både faktatexter och beskrivande texter där du kommer att få göra arbetsuppgifter som hör till texterna. Du kommer också att få ta del av muntlig fakta och se på filmer om det aktuella området. 
- gemensamma genomgångar om Sveriges landskap och var de är placerade
- genomgångar om kartan  
- övningar med hjälp av kartan
- diskutera både texternas och filmernas innehåll (både i helklass och i mindre grupper)
- fördjupa dig i ett landskapsdjur och en landskapsväxt
- göra ett arbete kring Sveriges olika typer av landskap och klimat (ex. fjällandskap, kustlandskap)
- diskutera hur landskapets naturtillgångar har påverkat människor och samhället. Du kommer att få fundera på frågor som: Vad arbetade folk med förr - idag? vilka företag fanns - finns? vad odlade man förr - idag?
- läsa och diskutera frågor om de samiska folket

Matriser

Ge
Geografi Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att använda geografiska begrepp
Eleven använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Elevens förmåga att använda kartor och andra geografiska källor att resonera källkritiskt
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Elevens förmåga att använda kartor och geografiska verktyg vid fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Elevens kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, samt förmåga att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: