Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordkonst blir Dikt blir Skuggteckning

Skapad 2015-09-17 15:17 i Margarethaskolan Grundskolor
Ett bildarbete där vi arbetar med begreppet dystopi i olika tekniker
Grundskola 7 – 9 Bild

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Detta ska du lära dig:

Att gestalta ett begrepp med hjälp av naturmaterial tillsammans med andra. Att analysera och tolka samt skriva dikt till en gestaltning.Att presentera din bildanalys. Att illustrera en dikt genom att göra en teckning med hjälp av tekniken skuggteckning. Ord och begrepp som hör ihop med teknikerna. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att tillsammans med några andra skapa ett konstverk ute i naturen med hjälp av naturmaterial och gestalta begreppet dystopi. Du och din grupp kommer att analysera någon annan grupps konstverk samt skriva en dikt till konstverket och som stämmer överens med begreppet framtid. Du ska sedan välja en av dikterna som klassen har skrivit som du ska illustrera med hjälp av skuggteckning. Innan du börjar att teckna kommer du att få en kurs med tillhörande uppgifter på hur man kan teckna med tekniken skuggteckning. Du kommer också att få lära dig tekniska begrepp och material kopplade till tekniken. När du har gjort din skuggteckning av dikten klar kommer du att få analysera någon annan elevs illustration och presentera den inför klassen.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Jag kommer att bedöma din förmåga att kommunicera och uttrycka budskap med de bilder som du gör

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda material och teknik då du skapar dina bilder 

Jag kommer att bedöma din förmåga att analysera och presentera bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: