Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Vatten ht. - 15

Skapad 2015-09-17 15:48 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss om vattnets kretslopp, vilka tre olika former vattnet kan ha, vattnets olika former vid övergångarna och gör experiment om vad som flyter, sjunker eller löser sig i vatten.

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att rita och förklara: 
- vattnets tre former; fast, flytande och gas.
- övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och  stelning.
- vattnets kretslopp.
- egenskaper som gör att något flyter eller sjunker i vatten.

Mål och bedömning

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- vattnets egenskaper och kretslopp med hjälp av genomgångar och filmer.
- experiment om vad som flyter, sjunker och löser sig i vatten.
- hur du dokumentera dina kunskaper i bild och text.

Matriser

NO
Bedömningsmatris i NO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: