Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital musik

Skapad 2015-09-17 16:16 i Sunnansjö skola Ludvika
Skapa musik
Grundskola 6 Svenska Musik
Hur gör man en låt? Kommer text eller melodi först?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Att känna igen olika genrer.

Att skapa musik genom att använda ett datorprogram.

Att sätta text till musiken.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att lyssna på olika musikgenrer och samtala om kännetecken för den musikstilen.

Genom att låta oss inspireras av de olika musikstilar vi lyssnat på när vi i liten grupp skapar musik med hjälp av datorprogrammet.

Genom att ni ger respons till varandra under arbetets gång, både på text och musik.

 

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan skilja på olika genrer.

Att du kan kombinera musik, bild och text.

Att du kan ge respons till andra och göra bearbetningar på det egna arbetet utifrån respons du får från andra.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  A 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
 • Mu  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  A 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hur du får visa vad du kan:

Genom samtalen om olika musikstilar.

Genom musikfrågesport.

Genom arbetet med att skapa en egen låt i den lilla gruppen.

Genom bearbetningen som sker vid responsen ni ger varandra.

Genom att redovisa kring arbetet då gruppen skapade sin låt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: