Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländan hösten 2015, våren 2016

Skapad 2015-09-18 14:44 i Ellös förskola Orust kommun
Tema babblarna
Förskola

Vi har valt att arbeta vidare med babblarna som tema

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Barnen har visat intresse för babblarna och det som kretsar kring dem. Barnen kan deras namn och färger och inspireras av babblarna till annat lärandande så som ex tecken.

Vi har flera barn med andra modersmål än svenska samt barn med speciella behov som är i behov av en stärkt språkinlärning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Stora delar av dagen på vår avdelning kretsar kring vardagsrutiner och omsorg så som måltider, påklädning, hygien, inne och utevistelse. Vi vill använda dessa till att utveckla barnens språk med hjälp av tecken och bilder som stöd till det vi gör tillsammans
På våra samlingar vill vi med hjälp av babblarna arbeta mycket med sånger, rörelser, tecken, ramsor och böcker. Barnens intresse under arbetets gång kommer att vara avgörande för hur det utvecklas och hur vi fortsätter

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

UTVÄRDERING - hur gick det?

 

Hösten 2015

 

Vi har börjat att jobba med babblarna och tecken som stöd. Maritha har virkat små babblare till avdelningen och håller på med stora. Babblarna har varit med på våra samlingar och hjälpt oss att träna på olika ljud och tecken. Babblarna har dessutom sånger med tecken som vi har börjat använda oss av.
Vi ser att barnen använder mer tecken än tidigare och att de frågar och vill lära sig nya tecken. Tecken som barnen kan är tex färgerna och och de tecken som finns i babblarsångerna. Böckerna är mycket populära och flera barn har lärt sig tecken och ord ur dem. Vi har gjort hus till babblarna som vi kunnat använda till våra samlingar. Vi har också gjort Bobbos väska och Babbas saker (Samma som böckerna) som barnen verkligen uppskattat.
Själva känner vi större säkerhet i teckenarbetet och börjar använda dem mera spontant. I februari hade vi nobelfest med egenlagad tacos och utdelning av medaljer till alla barnen i gruppen. Alla är viktiga och betydelsefulla och vi ville visa barnen uppskattning.


På vår avdelning känner vi att vi haft stor del i omsorgen under terminen. Många barn har lite mer behov än andra och vi har fått jobba mycket med att dela upp oss och göra mindre grupper i gruppen. Flera barn med olika språk gör också att det uppstår många situationer där vi behöver vara mer aktiva i medlingen mellan barnen.


Till hösten kommer det nya inskolningar och vi vill arbeta vidare med babblarna som tema. Beroende på hur barngruppen blir så får vi anpassa aktiviteter och arbetet efter barnens behov och intressen.

Vi känner ibland att vi inte får gjort tillräckligt med barngruppen och blir då lite frustrerade och känner oss otillräckliga. Vi funderade kring detta och kände väl snart att det är svårt att finna tiden till det vi vill göra. Känslan är att vi har många avbrott, många förflyttningar, vardagssysslor som stjäl tid. För att försöka förstå lite bättre varför så valde vi att bena upp vår vardag och så här ser det ut:

6:30 vi kommer till avdelningen
7:15 bli ensam på avd, dukar, tar emot barn, svarar i telefonen, kolla att all mat, pålägg, bröd, mjölk, yoghurt, specialkost, beställa mat. Fixa vikarie när det behövs.

8:00 Personal två kommer, frukosten börjar
8:30 Frukosten avslutas, en dukar av, en med barnen (tvätt,lek,ta emot)
9:00 Femtontimmars kommer, städet kommer, alla i lekhallen. Det skall vara upplockat överallt på golven.
9:30 Sen personal kommer. När golven torkat går vi ut i hallen och tar på oss.
9:30-11:00 Vi är ute, tidig personal tar rast och går in för att ta av matvagnen och duka inför lunchen.
11:00 Vi går in, avklädning, blöjbyten, samling, sopa i hallen, handtvätt, ta fram mjölk, lägga upp sallad, lägga ut nappar och snuttar, hämta matvagnen.
11:30 Vi sätter oss till bords.
11:45 de första barnen börjar somna i tallriken. Tvätta, lägga, äta frukt, äta vidare med de som fortfarande äter.
12:00 Alla klara. En lägger, en dukar av, en tar vakna barn och läser
12:30 mellan på rast,
13:00 sen på rast, vi börjar väcka barn, de stora vill ibland gå ut men oftast har vi ingen personal som kan gå med ut.
13:30-14:30 Barnen vaknar, vi förbereder mellanmål, blöjbyten på de som vaknar, Femtontimmars går hem, tidig personal går hem.
14:30 Vi äter mellanmål
15:00 Mellanmål avslutas, avdukning, torka bord, byta blöjor, tvätta händer, sopa golv, slänga sopor (papperskorgar och återvinning) och kompost samt städa avd innan vi går ut eller de andra kommer in till oss.
16:00 mellan går hem, sommartid går vi ut tillsammans på Myrgården
16:30 Vintertid kommer myran och nyckelpigan in till oss.
17:00 Vi slutar för dagen

Detta är hur vår dag ser ut på sländan vad gäller olika arbetsuppgifter. Vissa dagar tillkommer att fylla på tvål, handdukar, blöjor, hushållspapper, plockar upp madrasser och tvätta. Förutom detta har vi upp till 15 barn som interagerar med varandra samt oss och vill ha vår hjälp, kunskap, tröst, stöd, lek och omsorg.

 

Våren 2016

Vi har arbetat vidare med babblarna och introducerat nya kompisar (babblare) i gruppen. Dessa symboliserar olika nya ljud (s, g och f) och färger. Med hjälp av babblarna har vi jobbat med bla känslor, matte och normer och värden.

Babblarna är lika men olika, samma form men olika färg tex. I vår barngrupp känns det viktigt att påvisa våra likheter och olikheter på ett positivt sätt. Vi är alla olika fast ändå lika. Olika på utsidan men lika på insidan. Barnen har pratat om och tittat på oss och varandra. Bla har de tittar på hårfärg och ögonfärg.

-Vi har samma färg!  -Vi har olika färg på håret!

Vi har olika språk men ett som är lika, våra tecken. Det har vi använt vidare i gruppen för att stärka språkutvecklingen hos alla. Vi ser att barnen använder enkla tecken för ex frukter, djur, färger osv.

Matte: Vi har lagt lika på lika och sett mönster och likheter i ex färg och form ihop med babblarna.

Babblarna har också varit i skogen med barnen. där har vi lekt och rört oss i miljön, samt letat/jämfört stort-litet, lätt-tungt, långt-kort. Vi har också pratat kring hur man skall ta hand om naturen, inte skräpa ner eller förstöra för djuren. Allt detta har vi gjort tillsammans med Myran och deras personal. Vi ser att barnen leker mer med varandra över gränserna även på gården sedan vi varit i skogen.

Under hösten inskolade vi 5 barn och under våren 2 till. Det sista har vi varit 17 barn i barngruppen och vi håller nu på att överinskola de största till syskonavdelningarna.

 

 

 

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: