Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT/VT-15/16 åk 4

Skapad 2015-09-20 13:05 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Det här ska vi göra:

Taluppfattning:

-läsa och skriva tal inom talområde 0-10000

-förstå vårt talsystem

-ordna tal efter storlek

-läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Begrepp: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje

Addition och subtraktion:

-förstå hur addition och subtraktion hör ihop

-hur likhetstecknet används

-addera och subtrahera inom talområdet 0-10000 (huvudräkning och skriftliga räknemetoder)

-använda addition och subtraktion vid lösning av rutinuppgifter och problemlösning

Begrepp: addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler-färre

Geometri:

-hur man mätte längd förr

-mäta och rita sträckor

-uppskatta och mäta längd

-växla mellan olika längdenheter

-geometriska objekt

-rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

-räkna ut omkrets

Begrepp: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets

Multiplikation och division:

-hur addition och multiplikation hör ihop

-multiplicera olika tal

-hur multiplikation och division hör ihop

-kort division

-välja rätt räknesätt vid rutinräkning och problemlösning

Begrepp: multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division

Tabeller och diagram:

-hämta och ordna fakta från tabeller

-läsa av och förstå stapeldiagram

-göra avprickningstabeller

-rita stapeldiagram

Begrepp: tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram

 

 

Så här gör vi:

-Genomgångar
-Arbete i arbetsbok
-Filmer
-Laborativt material för att konkretisera
-Matteprat i grupper 

Avsnitt 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: