Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2015-09-20 15:07 i Almekärrsskolan Lerum
Eleverna ska utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Du ska utveckla din förmåga att kunna:

 • att kunna arbeta i par och i grupp

MUNTLIGT

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

LÄSA OCH SKRIVA

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
 • Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att arbeta med svenska på många olika sätt. Du kommer att få arbeta med bokcirkel där du kommer att läsa och diskutera en bok i en mindre grupp. Du kommer också att få träna på att tala och redovisa inför klassen. Du kommer att få träna din läsförståelse på olika slags texter i olika ämnen.

Periodvis kommer vi att arbeta  tematiskt med ämnet svenska och de samhällsorienterade ämnena. Det innebär att när vi arbetar med det svenska språket kommer vi att utgå från ett innehåll som är förankrat med det vi arbetar med i de samhällsorienterade ämnena.

I undervisningen kommer du att få:

LÄSA

 • läsa och diskutera olika sorters texter
 • läsa själv och att få lyssna till högläsning
 • arbeta med att träna upp din läsförståelse
 • läsa faktatexter och artiklar och diskutera och sammanfatta det viktigaste

SKRIVA

 • öva på hur man inleder och avslutar en text samt att skriva så att texten har en röd tråd, d.v.s. en handling genom hela texten
 • öva på att ge respons på andras texter samt att bearbeta dina egna
 • träna på att skriva läsligt för hand samt att använda datorn

TALA

 • öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter och argumentera för något du tycker
 • redovisa muntligt med hjälp av stödord och/eller bilder

Bedömning

I dina arbeten bedöms på vilket sätt:

 • du kan skilja på nutid och dåtid i dina texter
 • du vet när du ska använda stor bokstav och punkt
 • du kan skriva en berättelse med dess uppbyggnad: början, händelse och avslutning
 • du bearbetar och förbättrar dina texter samt kan skriva olika typer av texter
 • du återberätta olika sorters texter t ex skönlitteratur, faktatexter och artiklar, både muntligt och skriftligt på ett sätt som visar att du har förstått textens innehåll
 • du sätter ord på vad du tycker och tänker, d.v.s. framför egna åsikter
 • du kan läsa olika sorters texter t. ex. skönlitteratur, faktatexter och artiklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: