Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångkultur prioriterat mål

Skapad 2015-09-20 15:17 i Förskolan Marieberg Östhammar
I vår "Plan mot kränkande behandling" har vi mångkultur som prioriterat område. Detta är hur vi på avd Saffran ålder 2-5 år kommer arbeta med det.
Förskola

Ett tema som är en fördjupning av vår "Planen mot diskriminering och kränkande behandling"

Innehåll

Nuläge

Det finns 18 barn i gruppen och de representerar 5 olika länder (Sverige, Nigeria, Kamerun, Eritrea och Afghanistan). I hallen har vi flaggor och en välkomsthälsning på varje språk. Vi har en världskarta sitter på väggen. En vecka per år har vi internationella veckan, då köket lagar mat från olika länder och vi har en fest i lekhallen (Världens barn-fest).

Mål och syfte

Vi vill att barnen ska få mer kännedom om vår värld och våra länder. Vi önskar att vi ska kunna involvera vårdnadshavarna till att vara med i verksamheten och visa eller berätta om traditioner och kulturer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Metod

 • Vi uppmärksammar nationaldagar på de länder vi har barn representerade ifrån genom att visa bilder, titta på kartan/jordgloben ev lyssnar på en sång om vi kan hitta.
 • Världens barnfest
 • Resa med Google-Earth, till olika länder städer adresser.
 • Mångkulturalmanackan, används i samlingen.
 • I vårt tema kring Nobel och kroppen kommer vi uppmärksamma likheteroch olikheter.

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum.

Vi filmar, fotograferar och samtalar.

Utvärdering/Analys

Vi utvärderar kontinuerligt via Unikum samt i januari på vår utvärderingsdag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: