Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zentangle

Skapad 2015-09-20 17:45 i Påarps skola Helsingborg
Vi arbetar med olika mönster som bildar en ny bild. Tekniken är zentangle.
Grundskola 7 – 9 Bild
Zentangle

Enkel metod att lära sig

Vem som helst kan göra det

Leder till oväntade resultat

Finns inga rätt eller fel. Du bygger efter ditt eget mönster.

Ni ska prova minst tre olika sätt att skapa Zentangle. Ni kommer få 2 lektioner på er att testa olika.

Efter det ska ni skapa era egna Zentangle bilder utifrån tre mönster/sätt som ni lärt er.

Matriser

Bl
Bild

Framställa bilder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uppgifterna ej utförda enligt anvisningarna. Har ett enkelt bildspråk. Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna.
Uppgifterna är av god teknisk kvalité. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är genom-gående av hög teknisk kvalité. Har hittat en personlig stil. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.

Kommunicera samt arbetsprocess

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har svårt att få till ett budskap i sina bilder. Har svårt att presentera och beskriva sina bilder. Har svårt att följa instruktioner.
Har en tanke med bildbudskapet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring. Förklarar enkelt sina bilder och idéer. Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter.
Har en klar tanke med budskapet i sin bild men ibland krävs en förklaring för betraktaren. Kan presentera sina bilder med relativ god anpassning till syfte och sammanhang. Tar egna initiativ i skapandeprocessen och tar eget ansvar för sin planering. Förstår instruktioner utan problem.
Har en klar tanke med budskapet i sin bild och det framgår tydligt för betraktaren. Kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Har många idéer och arbetar självständigt . Utvecklar sitt arbete genom att reflektera och utvärdera det.

Hantera metoder och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar ovana att hantera material och tekniker. Kan använda olika redskap efter givna instruktioner.
Är på väg att lära sig att hantera olika material och tekniker. Prövar olika metoder för att skapa olika uttryck.
Förstår och kan motivera vilken metod och redskap som bör användas. Har god förmåga att hantera material och tekniker. Prövar och omprövar olika metoder för att skapa olika uttryck.
Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Behärskar material och tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.. Löser problem kreativt.

Analysera, tolka och kritiskt granska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör enklare beskrivning av bilder. Gör ingen egen tolkning av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser. Kan med hjälp kritiskt granska bilder. Gör enklare tolkning.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter. Resonerar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar samt motiverar.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse. Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: