Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord årskurs 3

Skapad 2015-09-20 22:10 i Herrgärdsskolan Västerås Stad
Undersöka olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.
Grundskola 3 Biologi NO (år 1-3)
Undersöka olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.

Innehåll

NTA jord

Temat jord tränar barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.
Läs mer på http://www.ntaskolutveckling.se/

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Arbetssätt

Du kommer att:
- få genomföra uppdrag och utforska vad jord är.
- du kommer att få lära dig att skilja på sand, lera och humus.
- du kommer att få undersöka hur växter och rötter växer i olika jord.
- du kommer att få lära dig om hur växter bryts ned med hjälp av maskar.
- du kommer att få samarbeta med en kompis.
- du kommer att dokumentera genom text och bild i en egen NTA-bok.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att du visar vad du tänker och ser genom att:
* diskutera med dina kompisar
* berättar om dina tankar och upptäckter inför gruppen eller läraren.
* observerar, jämför och tolkar olika resultat
* använder olika ord och begrepp

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: