Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Geometri 9b ht 15

Skapad 2015-09-21 07:35 i Västra Berga skola Helsingborg
Volym och are
Grundskola 9
...

Innehåll

Vad vi bedömer

Vad vi bedömer

1)                                     Hur du löser problem i bekanta situationer.

2)                                      Hur du resonerar om val av tillvägagångssätt, resultatets rimlighet samt om du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

3)                                       Dina grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt om du kan visa genom att använda dem.

4)                                      Hur du  beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.

5)                                      Din förmåga att växla mellan olika uttrycksformer samt relationerna dem emellan.

6)                                      Din förmåga att lösa rutinuppgifter.

7)                                      Din förståelse för matematiska symboler och matematiska uttryck.

8)                                     Hur tydligt och strukturerar du redovisar uppgifter samt din delaktighet vid diskussioner.

Grundbegrepp

Enheter
Kunna rita samt namnge : kub, rätblock, cylinder, klot, pyramid samt kon.


Beräkna volymen på kub, rätblock, cylinder, pyramid samt kon


Kunna rita samt namnge: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, romb och parallellogram.

Beräkna area och omkrets på:  kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, romb och parallellogram.

 

provdatum

Provdatum är onsd30 september.

Matriser

Matematik förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Kan formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik
Kan formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik, kan även formulera och lösa enklare vardagsproblem med hjälp av matematik
Kan formulera och lösa problem från bekanta situationer, använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan formulera och lösa problem från bekanta situationer eller vardagsproblem, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Kan använda enkla matematiska begrepp samt se enkla samband mellan olika begrepp
Kan använda matematiska begrepp och ser sambanden mellan dem
Kan använda och ofta analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett ganska säkert sätt (förtroendefullt)
Kan använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett säkert sätt (förtroendefullt)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan lösa enkla rutinuppgifter när det finns ett färdigt exempel att utgå ifrån
Kan lösa enkla rutinuppgifter som lärts vid ett tidigare tillfälle
Läser rutinuppgifter på ett säkert sätt, väljer väljer oftast lämpliga metoder
Löser rutinuppgifter på ett säkert sätt med klara och tydliga redovisningar
Föra och följa matematiska resonemang
Kan med viss hjälp resonera runt enkla problemuppgifter
kan resonera runt enkla problemuppgifter i ett led
Kan utföra och och förstå ett matematiskt resonemang runt problem som löses i flera led
Kan utföra och förstå matematiska problem som löses i flera led på ett säkert sätt
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan föra enkla diskussioner med enkla uttryck vid matematisk problemlösning
kan föra enkla diskussioner med matematiska uttryck
Kan föra diskussioner i flera led, använder oftast korrekta matematiska uttryck
Kan föra diskussioner i flera led, använder korrekta matematiska uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: