Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 1 vt-16

Skapad 2015-09-21 16:12 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

 • Hela tiotal 0-100
 • Positionssystemet 
 • Lägesbegrepp
 • Addition 0-20, hela tiotal 0-100
 • Subtraktion 0-20, hela tiotal 0-100
 • Geometriska objekt
 • Talen 11-19
 • Storleksordna talen 0-20
 • Längd
 • Volym
 • Klockans halva timmar
 • Begreppet halva / hälften 
 • Mönster
 • Tabeller och diagram 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Laborativt (ett undersökande arbetssätt)
 • Muntliga diskussioner
 • Redovisning 
 • Matteboken
 • Mattespel
 • Dator

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

 • Eleverna får möjlighet att visa och förklara sina metoder de använder när de löser uppgifter, både elev-lärare och elev-elev. 
 • Vi kommer att se hur du kan följa dina kompisars förklaringar när vi diskuterar i grupp. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: