Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass ht-15

Skapad 2015-09-21 19:44 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F Matematik
På ett lekfullt och undersökande sätt används former, mönster, siffror och begrepp för att skapa nyfikenhet och utveckla intresset för matematik.

Genom leken, praktiskt arbete och samtal utvecklas förståelsen för matematik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lösa problem och förklara hur du tänkt.
 • samtala och resonera.
 • känna till geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel och rektangel).
 • sortera och klassificera efter färg, form, storlek och antal.
 • upptäcka mönster, fortsätta på ett givet mönster och konstruera egna mönster.
 • jämföra och förstå innebörden av begreppen lång/längre/längst-kort/kortare/kortast, hög/högre/högst-låg/lägre/lägst, lika många, fler/flest, färre/färst.
 • förstå innebörden av olika lägesord som t ex framför, bakom, bredvid, mellan osv.
 • känna igen siffror och ordna dem på rätt plats i talraden.
 • para ihop rätt antal med rätt siffra.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att diskutera, utforska och lösa problem enskilt, i par och i grupp. Du kommer arbeta med detta på olika sätt bl a genom:

 • morgonsamling där vi räknar på olika vis hur många vi är te x framlänges-baklänges, ordningstal.
 • mattesamlingar med diskussioner och praktiska övningar kring t ex begrepp och lägesord.
 • mattesånger och räkneramsor.
 • sortering och jämföra olika föremål bl a leksaker, logiska block.
 • skapa egna mönster, klippa ut i tidningar, pärla.
 • spela spel t ex tärningsspel, siffermemory, formbingo, pussel.
 • lösa uppgifter i matematikboken Pixel.
 • göra övningar på iPad.
 • bygga och konstruerar med bl a lego, kaplastavar, klossar.
 • utomhusmatematik där vi jämför, sorterar, letar former, räknar antal av olika naturföremål.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Utvärdering - vad och hur

Utvärdering sker genom samtal och reflektioner kring praktiska övningar och uppgifter i matematikboken. Vi dokumenterar genom skapande verksamhet och fotografering av det som tränats på.

Vi har gått igenom tillsammans vad det är som ska tränas på och eleverna har varit med och bestämt hur de vill träna på de olika momenten. De vill visa att de lärt sig genom att bland annat prata om det, visa genom att spela spel, sortera leksaker, övningar på iPad och bygga med lego.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: