Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2015-09-22 14:32 i Victoriaskolan Grundskolor
Här arbetar vi med addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer också ta upp geometri, statistik, sannolikhet, volym, area, vikt, omkrets, bråk, algoritmer, klockan.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få lära dig mer om räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division) och hur du med hjälp av olika strategier kan tänka när du löser matematiska uppgifter.

Här arbetar vi med addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer också ta upp geometri, statistik, sannolikhet, volym, area, vikt omkrets, bråk, algoritmer och klockan.

Innehåll

Bedömning

Vi kommer att arbeta med olika moment i undervisningen och bedömningen görs med hjälp av: samtal och gruppdiskussioner (hur man kan resonera kring ett matematiskt problem), diagnoser, hemuppgifter och arbete i matematikböcker samt övrigt matematikmaterial.

 

 

Vad säger läroplanen?

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen

För att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • genomgångar
 • läromedel bl. a
 • diskussioner om matematik i vardagen
 • laboration med konkret materiel (t. ex pengar, klossar måttband, klocka)
 • digitala läromedel
 • färdighetsträning
 • spel och arbetsblad

Vi varvar teori och praktik. Vi jobbar enskilt, i par och i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: