Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk för nyanlända 1-6

Skapad 2015-09-22 15:08 i Slättaskolan Falun
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Svenska som andra språk för nyanlända åk 1-6

Eleven kommer att få arbeta med:
Det svenska alfabetet och de svenska språkljuden.
Att få ett basordförråd, så som aktuella skolord och vardagsnära ord (kläder, siffror, verb i vår vardag, färger, familjeord, klockan, mat).

Enklare fraser, frågeord.

Viss introduktion i grammatik, t.ex. plural och tempus..

Läsa och skriva olika slags texter.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

4. Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med läs- och skrivinlärning.

Du kommer att arbeta med att få ett större ordförråd genom att se på korta filmer, öva ord med bildstöd, spela spel och leka lekar.

Du kommer att få göra olika muntliga övningar både i grupp och individuellt.

Du kommer att få använda olika digitala hjälpmedel.

Du kommer att få lyssna på och själv läsa olika slags texter.

5. Bedömning

Din utveckling i det svenska språkets skriftspråk.

Din förmåga att kommunicera samt skriva på svenska.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: