Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt eller fel? Vem bestämmer?

Skapad 2015-09-22 15:19 i Vallhamra skola Partille
Vi arbetar med lagar, rättigheter, skyldigheter, makt, jämställdhet, etik och moral.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
...

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Detta ska du lära dig:

Veta vad demokrati är och hur man fattar demokratiska beslut

Hur man kan påverka något i sin vardag i Partille kommun

Begrepp såsom diktatur, statschef, regering, majoritet, monarki, republik.

Fundera på och ta ställning i olika frågor som rör handling och karaktärer i en bok.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Titta på och fundera över makt, traditioner och regler i Den gröna cykeln.

Se på och arbeta med UR:s serie Dröm om demokrati

Prata med någon som är med och bestämmer i Partille

Läsa och skriva svar på frågor om det du läst i boken Pizza med svamp och ost.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Lyssna på hur du kan resonera kring vad som påverkar människors beslut och vardag

Läsa dina svar i din skrivbok på frågor vi arbetat med ihop

Läsa och se hur du formulerar dina svar på frågorna till boken: Pizza med svamp och ost.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: