👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd, fåglar, djur och årstiderna åk1

Skapad 2015-09-22 16:23 i Centralskolan Tierp
Djur och natur i ditt närområde Årstiderna
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Här ska du få lära dig om de vanligaste träden i Sverige, flytt -och stannfåglar och naturen i ditt närområde. Vi kommer att läsa och skriva enkla meningar om olika träd, fåglar, årstiderna och månaderna. Vi kommer att se på film om olika träd, flytt -och stannfåglar, natur samt om hur man tillverkar olika ting av träd.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Du ska arbeta med:
 • flytt -och stannfåglar och natur i din närmiljö.
 • löv - och barrträd
 • årstiderna

Hur ska jag arbeta?

 • se på film om djur och natur
 • lyssna på högläsning
 • arbetsblad
 • dokumentera, skriva och rita

Vad ska jag kunna?

- de fyra årstiderna

- namn på de vanligaste löv -och barrträden och fakta om dem

-namn på flytt -och stannfåglar, fakta om dem samt orsaker till att fåglarna stannar eller flyttar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3