Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Ma kap1-2 Bråk, procent & potenser

Skapad 2015-09-23 10:50 i Österslättsskolan Karlshamn
Y-boken kap 1-2
Grundskola 8 Matematik

Här får du lära dig mera om bråk, procent och potensräkning.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • förstå och använda tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • förkorta och förlänga bråk för att kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • räkna med bråk med alla räknesätt

 • räkna med potenser för att bättre kunna hantera stora och små tal

 • utföra procentberäkningar i vardagliga situationer

 • förklara din lösning på ett problem för andra och kunna följa och förstå andras lösningar

Undervisning och arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, elevaktiva aktiviteter, diskussioner samt enskilt arbete.  Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång samt under provtillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: