Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete år 9

Skapad 2015-09-23 11:44 i Hannaskolan Grundskolor
Hannaskolans mall att utgå från i arbetet med lokala pedagogiska planeringar. Kopiera innan du redigerar!
Grundskola 9 Slöjd
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Konkretiserade mål

 

 • Kunna förklara hur du ska göra (arbetsprocessen) för att framställa plagget/föremålet.
 • Kunna rita skisser, modeller och förklara dem.
 • Kunna skriva en planering hur du ska lägga upp ditt arbete
 • Kunna se hur din arbetsinsats påverkat resultatet.
 • Veta vilket textilt material du jobbar med och några av egenskaperna materialet har.
 • Skriva i loggboken efter varje arbetspass om hur det går och vad du lär dig.

Arbetssätt


Du jobbar självständigt med din uppgift med handledning från läraren.
Under arbetets gång är det viktigt att du dokumenterar. Du ska även skriva ner vilken fiber tyget är framställda av och några av de egenskaper fibern har. 

 • Vad ska du göra? Rita tre olika skisser på hur ditt slöjdföremål ska se ut i din loggbok. Visa din lärare.
 • Gör en ritning eller ett mönster på mönsterpapper med alla mått utskrivna. Eller rita av ett färdigt mönster ur en mönsterpärm. 
 • Skriv ner hur i vilken ordning du ska göra de olika momenten = skriv en planering.
 • Ta fram det textila material (tyg) du ska använda . Visa din lärare och prata igenom varför du valt just det materialet. 
 • Lägg ut mönstret på tyget och nåla fast det. VISA DIN LÄRARE INNAN DU KLIPPER!  
 • Nu måste du fundera på i vilken ordning de olika delarna ska sys ihop.  Ge egna förslag och prata igenom dem med din lärare. Tänk på att skriva ner i punktform hur du jobbar.
 • Kom ihåg att skriva reflektioner i loggboken, vad du lär dig och hur du löser problem som uppstår. 
 • När slöjdföremålet är klart ska du svara på frågor i en utvärdering. Där ska du kunna beskriva din process, vilka känslor och vilka trender och traditioner du har påverkats av. 

 

Bedömning

 Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • kunna planera hur du ska framställa ditt slöjdföremål.
 • kunna framställa ett slöjdföremål utifrån dina förutsättningar.
 • kunna använda redskap och maskiner på ett säkert och bra sätt.
 • ta ansvar för att arbetsprocessen leder framåt.
 • kunna ge omdömen om hur arbetsprocessen gått.
 • kunna använda slöjdspecifika begrepp.
 • kunna förklara vilket uttryck slöjdföremålet har utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner.

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Dessa förmågor har du visat under terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: