Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI, år 8.

Skapad 2015-09-23 12:11 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Geometri

 Du ska kunna

 

 • förklara vad area är för något,
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar,
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning,
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri.

 

Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.
 • Du kommer att ges möjlighet till fördjupning.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • välja och använda strategier för att lösa geometriska problem,
 • beskriva och använda geometriska begrepp,
 • välja och använda lämpliga metoder för geometriska uppgifter,
 • resonera kring geometriska problemuppgifter genom att värdera svarets rimlighet och val av strategi,
 • redogöra för tillvägagångssätt  med hjälp av matematiska uttrycksformer som bilder, symboler, formler mm.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • diagnoser,
 • prov,
 • praktiskt arbete

Uppgifter

 • Omkrets och Area!

 • Omkrets och Area!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: