Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Videoreportrar från nutiden sökes för uppdrag forntiden

Skapad 2015-09-23 14:56 i Stenkulan Lerum
Att arbeta med faktatexter och söka information från olika källor och redovisa det man lärt sig om forntiden genom att spela in en film.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Samhällsredaktionen på Oxledsskolan söker: Drivna videoreportrar

Vi söker er som är sugna på att arbeta i grupp och som gillar att gräva i historien.

Ni är intresserade av att utveckla er förmåga att söka information från olika källor, att utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ni driver arbetet framåt genom att skriva förklarande texter och omvandlar sedan dessa till ett manus.

Innehåll

Det här kommer du att lära dig:

Söka information från filmer, sökmotorer och böcker.
Träna dig på att tolka och bearbeta texter.
Skriva faktatexter med egna ord och använda egna ämnesspecifika ord.
Att skriva ett manus med hjälp av en mall.
Att träna dig på att använda olika tidslinjer och tidsbegrepp.
Att träna dig på att redovisa det du lärt dig om forntiden med hjälp av en teater eller en film.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att titta på filmer från SLI, Youtube och SVT tillsammans för att träna strategier för att ta ut fakta.
Genom att läsa, bearbeta och ställa frågor till olika texter kommer vi att öva på att ta fram ämnesspecifika ord och hitta information.
Vi kommer i grupper skriva faktatexter om ett område inom en tidsålder.
Gruppen kommer att använda det man skrivit om när det är dags för att skriva manus.
För att förstärka den fakta ni har valt att lyfta fram planerar ni sedan vilken rekvistita som ska finnas med i presentationen.
När filmerna eller teatern är klar är det dags att redovisa för varandra.
 

Så här kommer du att bedömas:

Bedömning av pedagog
Under arbetet bedöms din förmåga att söka information från olika källor.
Din förmåga att återge grundläggande delar av information i enkla former av faktatexter bedöms när du arbetar med texten.
Vid redovisningen bedöms din förmåga att kombinera faktatext med till exempel film eller teater.

Bedömning av kamrat
Two stars and a wish
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: