Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2

Skapad 2015-09-23 15:42 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Här kan du läsa om vad vi i år 2 sysslar med i ämnet Idrott och hälsa i och varför.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Målet är att eleven ska kunna:

 • delta i lekar och spel inomhus och utomhus.
 • använda sig av de grovmotoriska grundformerna så som springa, hoppa, balansera, åla, stödja, krypa och klättra.
 • röra sig till musik.

 

Arbetssätt

I ämnet Idrott och hälsa i årskurs 2 använder vi oss framförallt av lekar som medel för att nå målen. Vi leker lekar och spelar spel tillsammans i grupper och i par. Exempel på lekar och spel är kull av olika slag, stafetter, regellekar och bollspel. Vi kommer också att dansa och röra oss till musik. Likaså kommer vi använda oss av redskap som finns att tillgå i idrottshallen som medel för att nå målen.  

Bedömning

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 6. Om jag redan nu känner mig osäker på om du kommer nå dessa i år 6 kommer jag kontakta både din mentor och vårdnadshavare. Hör du inget från mig så är du på god väg mot målen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: