Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2015-09-23 21:35 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi lär oss mer om oss själva, skolan och det samhälle vi lever i. Vi samtalar om olika normer och regler och uppmärksammar särskilt barnkonventionen. Vi lyfter även fram några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Mål

* Du kan resonera kring olika livsfrågor som tar upp sådant som rätt och orätt, kamratskap och relationer.

* Du kan förklara varför vi t ex behöver ha regler i skolan och ge exempel på några.

* Du har kännedom om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

* Du har kännedom om vikten av återvinning för att få ett hållbart samhälle.

* Du deltar i klassråd.

* Du har kännedom om barnkonventionen och dina rättigheter som barn i samhället.

* Du kan ge exempel på några högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa.

Arbetssätt

Du kommer att få lära dig genom:

* att samtala och resonera.

* att läsa och skriva.

* att se på olika filmer.

* samarbetsövningar och värderingsövningar.

* att utforska trafikmiljön i närområdet.

* att källsortera.

* att sjunga, rita och måla.

* att arbeta enskilt och tillsammans i grupp.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

* vara delaktig i diskussioner kring värdegrunden.

* ge exempel på olika regler i vardagen, t.ex. i skolan och trafiken, och att du kan resonera om varför regler behövs.

* ge exempel på vad du som barn, enligt barnkonventionen, har rätt till.

* ge exempel på några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa.

* ge exempel på vad du kan göra för att vara rädd om vår miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: