Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 6D1 och 6D2 HT16

Skapad 2015-09-24 09:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)
Vi lär oss om ...

att sortera och gruppera djurarter i olika djupgrupper samt typiska drag för några djurgrupper. Jämför vilka likheter och skillnader det finns mellan olika djurarter.

Charles Darwin, evolution och naturligt urval

näringskedja, näringsväv, näringspyramid, ekosystem

hur växter och djur är anpassade till sina miljöer gällande hitta föda, klara sig från fiender, locka till sig en partner mm

vi lär oss om växter och träd, kretslopp i naturen, nedbrytare

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning/arbetssätt

Detta gör vi på lektionerna...
Vi ser på filmer och diskuterar, läser texter om biologi och ställer frågor till texten, laborerar, resonerar, använder oss av biologiboken, internet för att kunna ta reda på hur näringsväv för för växter och djur i ekosystemet Skogen fungerar, söker information om djur på olika sätt, sorterar och grupperar olika djurarter efter deras egenskaper. Tränar systematik med hjälp av fältflora ex. blad från olika träd.

Bedömning

Bedömning görs av

-Elevernas deltagande och de kunskaper som visas i diskussioner vid genomgångar.
-Elevernas praktiska förmåga vid fältstudier och laborationer
-Elevernas arbete med faktatexterna med tillhörande instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter
-Det skriftliga provet vid mitten av arbetsområdet samt inlämningsuppgiften i slutet av arbetsområdet.

Material

Filmer, Biologibok sidor se Noblogg, stenciler. Eleverna klistrar in alla stenciler i sitt no-kollegieblock samt skriver ner sina anteckningar i blocket. Inlämningsuppgifterna limmas också in no-kollegieblock

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Generell bedömningsmatris NO

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Information
Förmåga att söka efter information från flera källor, t.ex. lärobok, film, internet
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och kan relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen.
Undersökning
Förmåga att planera en undersökning
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Användandet av laborationsutrustning
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i naturvetenskap
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier i naturvetenskap
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskap (se planering).
Du har goda kunskaper om naturvetenskap (se planering).
Du har mycket goda kunskaper om naturvetenskap (se planering).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: