Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhismen

Skapad 2015-09-24 15:36 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att arbeta med buddhismens grunder och värderingar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Buddhismens snabba spridning på den indiska halvön förklaras av många nutida forskare med att det rådde ett stort missnöje med den hinduismen som då var den dominerande religionen där. Många avskydde kastväsendet och prästernas ledande roll i samhället. Idag är buddhismen en världsreligion, men har ganska få anhängare i Indien där den en gång började.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • Hur påverkar religionen buddhisters liv. 
 •  Vad skiljer de olika riktningarna åt inom buddhismen.
 • Vad är lika och vad är olika inom hinduismen och buddhismen. 
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan religion och samhälle i olika tider och olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

 Följande begrepp är viktiga för att eleven ska kunna resonera om buddhismen:

Buddha – Den upplyste, med stort B avses Siddharta Gautama, med litet b andra som blivit upplysta.
De fyra ädla sanningarna – allt är otillfredsställelse, det beror på begäret, otillfredsställelsen kan upphöra, det finns en väg bort från otillfredsställelsen.
Den åttafaldiga vägen – Åtta sätt att nå nirvana.
Nirvana – Det som väntar den som slipper återfödas, absolut stillhet.
Karma – Goda handlingar samlar karma. Karma leder till nirvana.
Tripitaka (de tre korgarna) – En av de heliga skrifterna. Berättelser om Siddharta Gautama och Buddha, klosterregler och grundtankar inom buddhismen.

Mahayna ”Den stora farkosten” – Den stora inriktningen av buddhismen.
Theravada ”Den lilla farkosten” – Den lilla inriktningen av buddhismen. 

 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner

Uppgifter

 • Buddhismen - Jämföra världsreligionerna

 • Buddhismen

 • Prov 18/2 - Material

 • Buddhism

 • Buddhismens historia

 • Buddhismens urkunder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: