Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, spel och uttryck

Skapad 2015-09-24 18:21 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska sjunga, spela och gestalta musik på många olika sätt.
Grundsärskola 1 – 6 Musik

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer vi att sjunga, spela och gestalta musik på många olika sätt. Genom att variera sånger och musiklyssning samt locka till aktivt skapande kring musiken ska vi försöka få upp ögon och öron för att musik kan låta på olika sätt. Vi ska även arbeta med att delta aktivt i sång, spela puls i skilda tempo och testa några enkla rytmer.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
 • Mu
  Syfte kombinera musik med andra uttrycksformer,
 • Mu
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Undervisningen innehåll: Hur?

 • Sång och spel
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
 • Puls, tempo, rytm, melodi

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
 • Mu  E 6
  I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  E 6
  Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Mu  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • Mu  C 6
  Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
 • Mu  C 6
  I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Mu  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • Mu  A 6
  Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
 • Mu  A 6
  I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
 • Mu  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Bedömning

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer jag bedöma elevernas förmåga att

 • Sjunga unisont
 • Spela på något instrument i ensemble
 • Använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement
 • Kombinera musik med andra uttrycksformer
 • Imitera och gestalta musikupplevelser
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: