Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Normer och värden HT-2017.

Skapad 2015-09-25 08:46 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Beskriv arbetsområdet/temat lite kort.....

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Vi har under de två första månaderna av höstterminen skolat in 4 nya barn i åldrarna 1 till 2 år. De ska nu tillsammans med de barn vi har kvar sen vårterminen bilda en ny ,fungerande grupp.

 

 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen ska bli trygga med oss pedagoger i första hand och sedan hitta sin plats i barngruppen. Vi vill också lära barnen hur man är en bra kompis och vilka regler som gäller på förskolan.

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Under inskolningen arbetar vi först och främst med att bygga upp en bra relation mellan barnet och pedagogerna. När barnen blivit trygga med oss pedagoger har vi samlingar i storgrupp där vi jobbar med nallen Quintus, som lär barnen hur man är en bra kompis. Vi skickar runt Quintus i samlingen och de barn som vill och kan får krama honom och säga sitt namn. Därefter sjunger vi tillsammans sånger som är välkända för de "gamla" barnen. Vi jobbar mycket med sång, musik och dans, då detta fungerar bra med de nyinskolade barnen.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi dokumenterar och fotograferar och lägger in i Unikum på våra ansvarsbarn. Vi skriver också ut bilder som vi sätter in i barnens fotomappar.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: