👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 3.3 Am Wochenende

Skapad 2015-09-25 11:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Du ska lära dig att berätta vad du gjorde i helgen. På tyska använder man "perfekt" för att uttrycka detta. Vi kommer alltså att arbeta med texter och övningar som tränar detta. Vi  kommer att få göra en del muntliga övningar, samt skriva en text. Vi utgår från kapitlet "Am Wochenende" i Genau 3. Du lär dig många nya ord, fraser och uttryck för att kunna berätta om det som står ovan.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med Genau 3 enligt följande:

 • Texter på s. 32 - 39
 • Övningar i arbetsboken s. 34 - 45
 • Grammatik: Perfekt av svaga verb 

 

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, skriva och lyssna på tyska

Reflektion

Vilken nytta tror du att du kommer att få av kunskaperna från detta arbetsområde?
Har du arbetat för fullt?
Hur märker du av dina framsteg?

 

Detta bedöms

Din förmåga att kunna berätta om något som har hänt på ett begripligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Matris tyska

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda nya ord
Du använder enstaka nya ord.
Du använder några nya ord.
Du har utökat ditt ordförråd med nya ord och använder dem.
Du har utökat ditt ordförråd mycket och använder orden på rätt sätt.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att använda grammatik
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men göra vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus.