Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Engelska år 3 Söderbaumska skolan

Skapad 2015-09-25 11:09 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Planering för engelska i år 3. Vi lär oss engelska ord och fraser genom sånger, ramsor, film och samtal.
Grundskola 3 Engelska

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och för olika sätt att leva." Lgr 11. Eleverna kommer under terminen att lära sig engelska ord och fraser genom sånger, ramsor, film och samtal. Eleverna kommer att få lyssna till engelska i olika former, t ex film, musik, samtal

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och använda det engelska språket.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedöming

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att förstå talad och skriven engelska genom att eleven:

- Härmar sånger och ramsor.

- Deltar i lekar.

- Svarar på/ställer enkla frågor och fraser i tal och skrift.

- Kan översätta förutbestämda ord muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisning och arbetssätt

Vi lär oss engelska ord och fraser genom:

- Sånger

- Ramsor

- Lekar

- Film (Serien The game)

- Samtal

- Memory/ bingo

- Arbete i häfte

Under läsåret arbetar eleverna med följande områden: Siffror, djur, mat, månader, klockan.  De kommer även att arbeta med hälsningsfraser, familjen, kroppen, väder, kläder, färger och känslor. De kommer också att använda de ord de lär sig i fraser och samtal.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: