Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelläsning och novellskrivande

Skapad 2015-09-25 15:46 i Nolhagaskolan Alingsås
Ett arbetsområde där noveller är i fokus, både skrivande och läsande.
Grundskola F – 9
Genren novell har de senaste åren fått förnyat intresse, delvis därför att Alice Munro, "den samtida novellkonstens mästare", fick Nobelpriset i litteratur 2013. Det beror också på det korta formatet, vilket gör novellen mer lättillgänglig

En novell är en kort skönlitterär text. Ordet kommer från italienskans novella, som betyder "nyhet". Det engelska ordet novel motsvaras på svenska av roman, medan novell på engelska heter short story ("kort berättelse").

Novellens första mästare var italienaren Giovanni Boccaccio med sin novellsamling Decamerone. Edgar Allan Poe och Arthur Conan Doyle bidrog också till ett stort intresse för kriminalnovellen.

Innehåll

Ämne: Svenska

Arbetsområde: Novell

Syftet med arbetsområdet är att ni ska utveckla er förmåga att läsa, förstå och tolka noveller. Dessutom ska ni utveckla er förmåga att skriva noveller, både med avseende på förmågan att skapa berättelser och förmågan att skriva i enlighet med de rådande språkliga normerna.

 

Konkreta mål:

Vi kommer att arbeta med novelläsning och analysera novellerna med hjälp av innehållsfrågor. Vi kommer också i par, i större grupper och helklass att analysera novellerna. Målet är att ni med hjälp av detta ska utveckla er förmåga att läsa skönlitterära texter samt att tolka och analysera dem. Dessutom kommer ni i slutet av arbetsområdet få skrivna en egen novell när vi har  Nolhagaskolans novelltävling. 

Bedömning:

Bedömningen kommer denna gången gälla språk, gestaltning, dramaturgi och novellens kriterier.

 

Undervisning:

Under arbetets gång, veckorna 35-41,  kommer vi att läsa olika noveller, såväl klassiska som moderna. Några av dem  kommer vi att genomföra analyser på. Dessa analyser kommer att ske individuellt, i grupp och i helklass. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom; inledning, anslutning, upplösning, inre och yttre dialog, den dramatiska kurvan, peri peti, parallellhandling etc.
 
Vi kommer att gå igenom olika sätt att starta och att avsluta en novell, lära oss kriterierna för genren och bekanta oss med några av litteraturhistoriens mest berömda novellförfattare.

Arbetsområdet avslutas med att vi skriver egna noveller när vi har skolans traditionella novelltävling.

 

 

Uppgifter

 • Novelltävling 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: