Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationer

Skapad 2015-09-28 08:06 i Kreatörens förskola Uddevalla
vatten utforskaren
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Vatten eftersom det är något som finns i barnens vardag, både ute och inne och som vi ser fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till
exmpel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment
- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)
- Målarfärg
- Kallt-varmt


¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Dokumentation

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera tillsammans under temats gång.

Vi dokumenterar barnens och vårt lärande genom t.ex. fotografering och videofilmning. Bilderna, film och text lägger vi ut i Unikum på förskolans och avdelningens blogg och även i barnens logg. Vi kommer även sätta upp dokumentation på avdelningarna för att synliggöra vårt arbete så att barn, föräldrar och pedagoger kan reflektera över lärandet och utvecklingen tillsammans. På detta sätt vill vi synliggöra vårt arbete och barnens lärande.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång.

Utvärdering Jordgubben

Vi har gjort olika vatten-experiment där barnen fått ställa hypoteser kring vad de tror kommer att hända. Sedan har de genomfört experimenten, enskilt eller i grupp och därefter har de fört diskussioner kring vad som faktiskt hände och varför experimentet gick som det gjorde.

Experimenten har innefattat flera variationer av vatten, fast, flytande och gas och vi har fokuserat på olika fenomen såsom is, ytspänning, flyter-sjunker, varmt och kallt, ånga med mera och under tiden benämnt det som sker med ord (synliggörande av begrepp).

Genom experimenterandet har barnen fått del av olika kemiskaliska processer och fysikaliska fenomen som skett under arbetets gång.

Under temats gång har samtal kring innehållet kontinuerligt förts i gruppen där allas åsikter och tankar tagits tillvara. Bland annat utifrån en diskussion om vad man kan göra med vatten där barnen ansåg att man tvättar sig i vatten med tvål, så valde vi att avsluta temat genom att tillverka varsin tvål som barnen sedan fick ta med sig hem.

Målet var även att arbeta med de olika former av vatten som förekommer i vår närmiljö, sjöar, hav, regn och snö. Vi har dock inte berört sjöar och hav utan mer använt oss av snö och regn i våra experiment.

Smultronet

Vi kommer utgå från våra årstider, barnens intressen och låta det styra vår planering. De metoder vi kommer använda oss av är mycket konkreta upplevelser, att uppleva med alla sinnen, experimentera, sjunga, sagor och låta det gå i barnens takt.

Hallonet

Vi gör olika vattenexperiment där vi tittar vad som flyter - sjunker och diskuterar kring det tillsammans. Barnen får uppleva vilka former vatten finns i (fast, flytade och gas), både ute och inne. Vi mäter, öser och häller allt utifrån barnens nyfikenhet och intresse.

Jordgubben

Vi gör olika vatten-experiment där barnen får ställa hypoteser kring vad de tror som kommer att hända. Sedan genomför de experimenten, enskilt eller i grupp och därefter följer diskussioner kring vad som faktiskt hände och varför experimentet gick som det gjorde.

Experimenten kommer att innefatta flera variationer av vatten, fast, flytande och gas och där vi fokuserar på olika fenomen såsom is, ytspänning, flyter-sjunker, varmt och kallt, ånga med mera.

Vi kommer att arbeta med de olika formerna av vatten som finns i vår närmiljö, regn, snö, sjöar och hav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: