Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva- narrativ/berättelse

Skapad 2015-09-28 08:22 i Marnässkolan Ludvika
Under början av höstterminen kommer vi att arbeta med att utveckla den narrativa genren, vi kommer att fokusera på berättelser olika delar och hur man kan utveckla dessa för att fånga läsaren och göra texten levande.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under början av höstterminen kommer vi att arbeta med att utveckla den narrativa genren, vi kommer att fokusera på berättelser olika delar och hur man kan utveckla dessa för att fånga läsaren och göra texten levande.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Att skriva berättande texter som fångar läsaren och skapar läslust. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med exempeltexter för att lära oss hur man bygger en berättande text och hur man gör alla delar i en berättande text målande och lustfyllda att läsa.

Sedan kommer du att få arbeta i lärpar där ni kommer att skriva en gemensam berättelse utifrån en bestämd struktur.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Se kopplade mål.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få skriva en egen berättelse som jag läser och bedömer utifrån kunskapskraven.

 

Bedömning sker i matrisen "svenska- mål år 4-5 2016" om man läser enligt kursplanen svenska och om man läser enligt kursplanen svenska som andra språk "SVA- mål år 4-5 2016"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: