Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologisk undersökning. Åk 8, Ht 2015

Skapad 2015-09-28 14:22 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
...

Innehåll

Till dig som elev:

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplan

 • Bi  C 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  C 9
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  C 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  A 9
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  A 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Matriser

Bi
Ekologisk undersökning. Åk 8, Ht 2015

Ekologisk undersökning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra fältstudier
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett fungerande sätt
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett målmedvetet och effektivt sätt
Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation av undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang
Biologiska begrepp
Eleven kan till viss del använda korrekta biologiska begrepp
Eleven kan relativt bra använda korrekta biologiska begrepp
Eleven har god förmåga att använda korrekta biologiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: