Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2015-09-28 17:03 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Fysik
Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.De har byggts upp under miljontals år och finns bara i begränsade mängder, de är ändliga och icke-förnyelsebara. Dessutom bidrar de till att klimatet på jorden förändras.

Det finns alternativa energislag, men vilka fördelar och nackdelar har olika energikällor?

Innehåll

Centralt innehåll:

Centrala begrepp:

Energiomvandling, elektrisk energi, rörelseenergi, lägesenergi, värmeenergi, strålningsenergi, kemisk energi, kärnenergi, fossila bränslen, koldioxid, ökad växthuseffekt, kärnkraft, vattenkraft, biobränslen, vindkraft, solenergi.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser

Fy
Fysik 7-9

Söka information, värdera och ta ställning.

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle.
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information och använda källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp & samband
Eleven använder begrepp och samband i enkla resonemang.
Eleven använder begrepp och samband och sätter in dem i ett sammanhang. Eleven för utvecklade resonemang (förklaringar).
Eleven använder begrepp och samband och sätter in dem i fler sammanhang. Eleven för välutvecklade resonemang (förklaringar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: