Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2015-09-28 17:17 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 6
Du ska få bli förtrogen med hur man räknar ut area och omkrets på geometriska figurer så som kvadrat, rektangel, triangel samt parallellogram. Vi kommer även att repetera vinklar och hur man använder en gradskiva. Vad innebär begreppet vinkelsumma? Hur man vet att en bild är symmetrisk samt hur många symmetrilinjer finns det i olika geometriska figurer?

Innehåll

Mål med området


• Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometrisk objekt
• Beskriva och konstruera symmetri
• Uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
• Uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar
• Förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar
• Använda strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med boken Prima Formula. Vi kommer att föra matematiska diskussioner.Vi kommer att ha genomgångar där vi tittar på goda exempel samt att eleverna får delge varandra sina lösningar. Vi kommer att arbeta praktiskt för att få förståelsen för uttrycket symmetri.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bedömning

 Du kommer få göra en diagnos efter att du arbetat med grunduppgifterna

Därefter kommer du få möjlighet att arbeta ytterligare lite med det du behövde träna mer på så du blir helt säker.

Du kommer ha möjlighet att visa dina kunskaper under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: