Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjden Planering Förkläde

Skapad 2015-09-28 18:10 i Frösåkersskolan Östhammar
Att sy ett förkläde på textilslöjden, programera ditt namn och sy på symaskinen. Förklädet använder du sedan på hemkunskapen när du arbetar i köket.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Innehåll

Mål vi utgår ifrån

 TEXTILSLÖJD

 

Dessa mål i läroplanen utgår vi ifrån:

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven

 • bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda,
 • utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån sina egna erfarenheter och intressen,
 • utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter,
 • tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material,

 

Målen med undervisningen är att du ska:

 • Fatta egna beslut när det gäller val av färg och utformning.
 • Öva på att tolka och arbeta efter en arbetsbeskrivning.
 • Befästa och tillämpa dina kunskaper i att sy med symaskin
 • Öva upp din förmåga att se och lösa problem som uppstår.
 • Känna tilltro till din förmåga att skapa

Detta kommer att bedömas: Din förmåga att:

 • ta egna initiativ, komma igång och jobba och använda tiden
 • fatta estetiska beslut när det gäller t ex färg och form
 • lösa problem du stöter på under arbetets gång
 • välja rätt verktyg och använda dessa
 • tillämpa (använda) dig av kunskaper du har sedan tidigare
 • följa instruktioner och arbetsbeskrivningar
 • utvärdera ditt alster och din arbetsinsats med skiss/bild och text.

Så här konkretiserar vi det i undervisningen: Du kommer att få:

 • Skriftliga och muntliga instruktioner med bilder samt viss hjälp och stöd att läsa, tolka och förstå dessa
 • Välja färg och tyg.
  Öva dig i att göra en tydlig skiss för att kunna visa och planera ditt arbete.

 

 

 

Matriser

Sl
Textilslöjd Förkläde

Bedömningsmatris i Textil

E
C
A
Initiativ
Du försöker ta egna initiativ.
Du tar ibland egna initiativ.
Du tar ofta egna initiativ, även till svårare moment.
Kreativitet/Estetik
Du har idéer men behöver hjälp och stöd för att bestämma vad du vill göra.
Du är kreativ, men behöver hjälp med att omvandla idéer till färdiga produkter.
Du är mycket kreativ och kan dessutom omvandla dina idéer till färdiga produkter.
Problemlösning
Du försöker lösa misstag men behöver hjälp.
Du kan rätta till misstag men kontrollerar med läraren för att vara helt säker.
Du har lätt för att rätta till misstag och ger dig inte förrän du blir nöjd med resultatet.
Hantverk
Du kan hantera de vanligaste arbetsverktygen med lite hjälp.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen.
Du behärskar de vanligaste arbetsverktygen och vet när du skall välja vad.
Du lyssnar/läser instruktioner men behöver hjälp att förstå vad det är du skall göra.
Du arbetar efter instruktioner men kontrollerar med läraren för att vara helt säker på att du förstått.
Du kan använda dina kunskaper och erfarenheter i olika situationer.
.
Slöjdprocessen
Du beskriver ditt arbete och den arbetsgång som har lett fram till slutresultatet.
Du förklarar olika led i slöjdprocessen och kan visa/hjälpa dina klasskamrater.
Du förklarar olika led i slöjdprocessen och visar/hjälper ofta dina klasskamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: