Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9, Kapitel 2, Funktioner och algebra.

Skapad 2015-09-29 08:34 i Friskolan Vintergatan Grundskolor
Matte Direkt, kapitel 2, Funktioner och algebra
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Elevdel

Kap 2

Vecka 40
Introduktion
Funktioner s.44-45
Linjära funktioner, s.46-47
Mer om linjära funktioner, s.48
Rita grafer i koordinatsystem, s.49

Vecka 41
Räta linjens ekvation y = kx + m, s.50-51
Talföljder och mönster, s.52-53

Vecka 42-43              Prao v.42
Diagnos, s.22
Blå kurs/Röd kurs

Vecka 44 Höstlov!!!!!!!!

Vecka 45
Blå kurs/Röd kurs
 
Vecka 46
Sammanfattning, s. 68-69
Repetition 
Prov Torsdag 17 nov

Planeringen förutsätter en hel del hemarbete. Tänk på att utnyttja tiden i skolan väl, var noga med att alltid förstå det du gör och, sist men inte minst, lita till din egen förmåga att ”tänka matte”!

Konkreta mål

När du studerat detta kapitel ska du kunna:
- beskriva begreppen funktion och linjär funktion
- tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
- använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter,   geometriska mönster och talföljder
- använda räta linjens ekvation

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- beskriva begreppen funktion och linjär funktion
- tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
- använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter,       geometriska mönster och talföljder
- använda räta linjens ekvation

Detta ska du visa muntligt, skriftligt och genom laborationer.

Undervisning

Vi kommer att undervisa i samtliga punkter under konkreta mål på ett varierat sätt exempelvis genomgångar, laborativa övningar, gemensamma diskussioner mm.

LGR 11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: