Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 15 och vt 16 åk 7 Mu Musikens sammanhang och funktioner, instrumentkunskap AJ

Skapad 2015-09-29 09:47 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP om de instrument vi använder i ensemblespel.
Grundskola 7 Musik

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner, instrumentkunskap åk 7 läsåret 2015/2016

Mål för elev

 • Du utvecklar din förmåga att känna igen hur de olika instrumenten låter
 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till hur man använder instrument i olika musikstilar
 • Du utvecklar dina kunskaper om olika instrument och hur de är byggda
 • Du utvecklar dina kunskaper om till vilken instrumentgrupp de tillhör

Innehåll


Du kommer att

 • lära dig fakta om olika instrument
 • lyssna på och resonera kring hur olika instrument är uppbyggda och till vilken instrumentgrupp de tillhör
 • lära dig hur instrument kan användas på olika sätt i olika musikstilar och sammanhangGenomförande

Vi kommer att i samband med samspel

- ha genomgångar och läsa stenciler om de instrument vi använder i samspel.
- lyssna på hur de olika instrumenten låter och hur man kan använda dem i olika musikstilar och sammanhang.
- ha läxa och förhör 


 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja olika instrument och instrumentgrupper
 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring och beskriva användningsområden för instrumenten
 • genom lyssning känna igen olika instrument och instrumentgrupper

Olika kvalitetsnivåer för detta anges i bedömningmatrisen

Kursplanemål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.
 • utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 7 läsåret 2015/2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och samtala om musik. Eleven kan….
Här bedöms din förmåga att använda dina faktakunskaper och din förmåga att genom lyssning urskilja instrument och instrumentgrupper.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: