Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd

Skapad 2015-09-29 09:52 i Östhammar
Planering necessär
Grundskola 9 Slöjd
Textilslöjd Planering Necessär åk 9

Innehåll

Avsnitt 1

Slöjd årskurs 9 Lokal pedagogisk planering

Necessär                      

 

Syfte med uppgiften- detta skall du lära dig

  • Du ska sy en necessär utifrån ett kommersiellt mönster, med ord och bild visa hur du vill dekorera den
  • Välja färg, form och material och ta hänsyn till kvalitet och miljö
  • Träna på att använda olika baskunskaper, följa instruktioner och välja arbetsmetoder,
  • Analysera och värdera dina arbetsprocesser och resultatet med hjälp av specifika slöjdord

     Slöjdord

Sömnadens bas ord.

                                                                                                                              

Tidsram Höstterminen

 

Föremålsfokus Necessär

 

Material, redskap och tekniker Valfritt tyg, vadd, blixtlås och till den egna dekorationen det material som önskas, tex. pärlor, paljetter, textilfärg, broderi garn mm. Tekniker som behövs för att utföra ditt arbete, maskinsömnad, lappteknik, broderi, tryck och applikation.

 

Reflektion, analys och dokumentation Vi kommer att prata om formgivning dvs. hur material, funktion, färg och form hänger ihop. När du är klar med ditt slöjdföremål gör du en skriftlig redovisning av ditt slöjdarbete från idè till färdig produkt. Där kommer det att framgå vilka material du valt och hur du genomfört din idè, vilka metoder och tekniker du valt. Vilka problem du stött på och hur du löst dem.

 

Detta kommer vi att bedöma i uppgiften

  • Hur kreativ du är med egna idèer
  • Hur du planerar ditt arbete med skisser och val av material
  • Hur du genomför ditt arbete och följer instruktioner och väljer arbetsmetoder
  • Hur du hanterar verktyg och redskap (baskunskaper)
  • I vilken grad du tar egna initiativ
  • Hur du redovisar ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (vilka tekniker du använde när du sydde necessären och hur det påverkade slutresultatet)

Kunskapskrav

 

 

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

 

1

 Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. (Med hjälp av instruktioner som läraren ger och skriftliga instruktioner, ger du förslag på hur du ska sy necessären)

 Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

(Du arbeta delvis efter både instruktioner som läraren ger och skriftliga instruktioner. Du kommer med egna förslag)

 Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

(Du arbetar helt efter instruktioner och har genomtänkta förslag på hur du ska sy)

 

2

 I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

(T.ex. Du hanterar symaskinen, trär maskinen och vet hur man ställer in sömmar)

 I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

(T.ex. Du hanterar symaskinen, vet vilka sömmar man använder i olika tyger och känner till hur sömmarna fungerar)

 I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

(T.ex. Du hanterar symaskinen, vet vilka sömmar man använder i olika tyger och vet hur sömmarna fungerar)

 

3

 Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

( Du kan med vägledning av läraren motivera val av material och teknik vid arbetet med necessären)

 Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

(Du kan själv med lite vägledning av läraren motivera val av material och teknik vid arbetet med necessären)

 Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

( Du kan helt självständigt motivera val av material och teknik vid arbetet med necessären)

4

 Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

( Du kan göra en skiss på necessären med hjälp av inspirations material)

 Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

(Du kan utveckla dina idéer till necessären med hjälp av inspirations material)

 Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

(Du kan självständigt utveckla dina egna idéer till necessären)

5

 Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

( Med hjälp av läraren provar du olika tekniker för att sy necessären)

 Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

( Du testar själv olika tekniker som passar för att sy necessären)

 Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

( Du kan vilka tekniker som passar för att sy necessären)

6

 Under slöjdarbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

(Tillsammans med läraren ger du förslag på hur sömnaden skall leda framåt)

 Under slöjdarbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

( Du ger förslag på hur sömnaden skall leda framåt)

 Under slöjdarbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

( Du kan utan svårigheter välja sömnad för necessären)

7

 Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

( Du beskriver på ett enkelt sätt ditt arbete med necessären, använder slöjdord i din utvärdering och loggbok)

 Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

(Du beskriver tydligt arbetet med din necessär, använder utan svårigheter slöjdord i din utvärdering och loggbok)

 Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

( Du beskriver mycket tydligt arbetet med din necessär, även i din utvärdering och loggbok)

8

 Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

(Du är med i samtalet kring necessären och ger din tolkning av färg och form)

 Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

(Du är med i samtal kring necessären och har ett utvecklande resonemang om färg och form)

 Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

(Du är med i samtalet och ger ett välutvecklande resonemang om färg och form)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: