Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CA Varlaskolan Kemins Grunder

Skapad 2015-09-29 12:07 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med grundläggande kunskaper inom kemi. Vi repeterar en del begrepp som atom, molekyl, kemisk förening och grundämnen. Vi kommer också att gå igenom de olika aggregationsformerna, ämnens olika egenskaper, rena ämnen och blandningar och hur man kan separera ämnen. Dessutom ska ni få lära er hur man laborerar på ett säkert sätt samt hur man skriver en enkel laborationsrapport.
Grundskola 7 Kemi

Vad är kemi? Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, ämnes egenskaper, blandningar och separationsmetoder.

Innehåll

Centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med detta avsnitt så kan du:

 • förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 • farosymboler och säkerhetsregler
 • redogöra för vad en atom och en molekyl är
 • redogöra för vad ett grundämne och kemisk förening är
 • 14 stycken kemiska tecken och hur man läser och skriver en kemisk formel
 • redogöra för några egenskaper
 • ämnens olika faser
 • förklara skillnad mellan ett rent ämne och en blandning
 • kunna ge exempel på en blandning /rent ämne
 • beskriva några metoder för att separera ämnen

 

Arbetssätt

 

Du kommer att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt. Få föreläsningar, se film och jobba med begreppsuppfattning för att kunna förstå sammanhang samt genomföra laborationer och dokumentera dessa. 

Dina kunskaper visar du genom att:

  • Arbeta enligt bästa förmåga på lektionerna, muntligt och skriftligt.
  • Genomföra och redovisa laborationer och övriga uppgifter enligt Varlaskolans modell
  • Eventuellt ett mindre eget arbete
  • Läxoförhör
  • Eventuellt prov
    

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: