Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 3 Kraft, Rörelse, friktion och jämvikt

Skapad 2015-09-29 15:24 i Nolbyskolan Alingsås
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen och på skolgården.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer du utveckla din

Kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen
Analysförmåga då du beskriver orsaker och konsekvenser som påverkar vid Kraft, Rörelse och Friktion

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt
 • Friktion
 • tyngdkraft

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion visar du genom skrift/ i samtal och diskussioner att du känner till tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 - göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.

- få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment på lekplatser.

- få lära dig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: