Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2015-09-29 16:14 i Hedens skola Öckerö
En LPP om att framställa bilder med olika tekniker samt analysera och diskutera bilder i olika sammanhang.
Grundskola 4 Bild
Hur kan du visa vad du tänker och känner utan ord? Vad tror du andra vill säga med sina bilder? Du kommer att få utveckla din förmåga att framställa bilder med olika tekniker samt analysera och diskutera bilder i olika sammanhang.

Innehåll

Kursplanens olika delar

Centrala Innehållet:

Relevanta utdrag ur det Centrala Innehållet

Kunskapskrav:

Relevant utdrag ur Kunskapskraven.

Syfte & långsiktiga mål:

Relevant utdrag ur syftestexten:

"Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas".

Förmågor & stödmallar

De förmågor som du kommer träna under arbetets gång är:

- den kommunikativa förmågan, d.v.s. hur du kommunicerar i bilder med andra människor så att de förstår vad du menar.

- den analytiska förmågan, t.ex. att jämföra bilder och dess budskap.

- begreppsförmågan, d.v.s. du kommer få lära dig olika ord och begrepp som hjälper dig att kommunicera om olika bilder och dess betydelse.

Under arbetets gång kommer du att få hjälp av olika stödstrukturer som t.ex. analysmodell

Ta bort
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: