Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3

Skapad 2015-09-29 17:06 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 – 3 Bild

Är svart en färg? Säger en bild mer än tusen ord? Vad kan jag forma med lera? Låt din fantasi flöda...

Innehåll

Syfte:

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Centralt innehåll:

Arbetsområden:

Konkretisering av mål:

Vi kommer bland annat arbeta med:

- att framställa olika bilder t ex berättande bilder/sagobilder.

- olika material och tekniker t ex med papper, lera, färg.

- någon/några kända konstnärer och deras verk

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Du kommer att få framställa olika slags bilder t ex berättande bilder

- Du kommer att få pröva olika verktyg och redskap för att skapa former och bilder.

- Du kommer att få använda olika material för att framställa bilder.

- Du kommer att använda Chrome Book som lärverktyg.

- Du kommer att få samtala i grupp om olika bilder.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.

- din delaktighet under lektionerna.

Dokumentation:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: