Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2A kap 5

Skapad 2015-09-30 12:53 i Västerholm Grundskolor
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 5 i Mästerkatten 2A.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker. I kap 5 arbetar vi med subtraktion från hela tiotal, subtraktion och addition med hela tiotal, tal där entalen är dubblor + eller -1, uppställningsalgoritmer med subtraktion samt bråk. Vi jobbar även med ett litet tema om vikt.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utför uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Ma
Mästerkatten 2A kap 2

Kap 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Subtraktionsalgoritmer
Du vet hur man ställer upp siffrorna i en uppställning.
Du kan lösa enkla subtraktionssalgoritmer.
Tal där entalen är dubblor +1, -1.
Du kan räkna ut dubblor +1 och dubblor -1 med hjälp av dubblorna.
Du kan ta hjälp av dubblorna när du räknar t.ex. 26+7.
Subtraktion från hela tiotal
Du kan tiokompisarna.
Du kan ta hjälp av tiokompisarna när du räknar t.ex. 40-3.
Bråk
Du förstår att man i bråk ska dela i lika stora delar.
Du kan begreppen hel, halv, tredjedel och fjärdedel och kan identifiera dessa i figurer.
Du vet hur bråk skrivs med siffror.
Ny aspekt
Vikt
Du förstår vad vikt är.
Du kan reflektera kring och använda begreppen tung, tyngre, tyngst samt lätt, lättare, lättast.
Du kan begreppet kilogram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: