Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Möten" - Yoga för hjärnan åk 3

Skapad 2015-09-30 14:01 i Gantofta skola Helsingborg
Ditt uppdrag i slöjd är att tillverka ett konstverk på temat " Möten".
Grundskola 3 Slöjd
”MÖTEN”

Yoga för hjärnan

Ditt uppdrag i slöjd är att tillverka ett konstverk på temat ”Möten”:

Konstverket ska utföras i olika tekniker och måste innehålla följande delar:

Ram - björkträ med sammansättning

Ram – såga relief figurer

Textil bakgrund – måla vått i vått på textilt material

Textil figur – zentangle-teknik med broderi och

textilpenna

Metallfigur – i ståltråd

Återbruk – låt din fantasi flöda och använd dig av

återbrukat material till att dekorera ditt konstverk

Innehåll

Avsnitt 1

INSTRUKTIONER

                    

 • Lägg mycket tid på din planering och gör skisser, minst 2 förslag.

 

 • Ramdelarnas bredd ska vara 4,5 cm.

 

 • Vi tittar gemensamt på olika instruktionsfilmer.

 

 • Du får muntliga och skriftliga instruktioner av dina lärare hur du ska genomföra ditt arbete.

 

REDOVISNING

 • Du redovisar ditt arbete genom att presentera ditt konstverk och arbetsprocessen; dvs. ditt arbete från tanke till färdig produkt. Tänk på att använda dig avslöjdspecifika ord och begrepp.
 • Om möjligt kommer även konstverket, tillsammans med en presentation av ditt konstverk ,att ställas ut.

  Lycka till!

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: