Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - år 7, ht-15: "FAMOUS PEOPLE"

Skapad 2015-09-30 14:04 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 8 Engelska
"Famous people" - LÄSA, TALA, SKRIVA

Innehåll

INLEDNING

HT-15: Under den kommande perioden ska vi i engelskan arbeta med att läsa, tala och skriva. Vi har som du kanske märkt redan tjuvstartat (under lärandeveckan) med nästa temat som är Famous people. Du kommer att få läsa några texter som är förknippade med olika kända personer och arbeta med dessa texter på olika sätt. Du kommer också att få välja en känd person att fördjupa dig om, skriva om denna och därefter förmedla din kunskap muntligt för en grupp. Under perioden kommer du också ha samtalsgrupp med Linda och/eller Sanna samt arbeta lite med grammatik.


ÖVERGRIPANDE MÅL

 • I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

SYFTE/FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

METOD OCH INNEHÅLL

* Genom att läsa några olika texter om kända perosoner, som du sedan ska berätta om på engelska (textsamtal med Linda eller Sanna), tränar du både läsförståelse, att redogöra för det du läst samt din förmåga att använda engelska i samtal.
* Genom att ta reda på fakta om en känd person, för att sedan berätta om denna muntligt och skriftligt, tränar du på att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
* Genom att arbeta med ord, fraser och synonymer på olika sätt tränar du på och stärker ditt ordförråd samt dina strategier för att ta dig runt hinder i språket.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

PROCESS

LPP-genomgång och uppstart LPP:n sträcker sig från vecka 40 t.o.m. vecka 48.
Följande arbetsgång föreslås för att fördela arbetsbelastningen under perioden:

v 40: TEXT 1 (lärandevecka)
Läs text 1 om Albert Einstein (se arbetsblad i Showbie)
Arbeta med synonymer och ordövningar samt ÖVA PÅ ORDEN
Sammanfatta texten muntligt.
Publicera dina övningar kring ord och fraser till texten (Showbie)

v. 41: TEXT 2

måndag: filmvisning (plotagon - LPP: "Me, myself and I") samt genomg. av TEXT 2 

Läs text 2 om Beyonce Knowles (se arbetsblad i Showbie)
Arbeta med synonymer och ordövningar samt ÖVA PÅ ORDEN
Sammanfatta texten muntligt.

extrauppgift: fler övningar hittar du på - www.famouspeoplelessons.com 

fredag: (LPP-genomgång) samt textsamtal 

v. 42: TEXT 3
mån: kort genomgång av veckans text.

Gå in på följande länk (spara ner till hemskärmen):
www.famouspeoplelessons.com 

Du kommer att läsa om Barack Obama under v. 42 (TEXT 3) - Läs och lyssna på texten många gånger (lyssna kan du göra genom att klicka på "MP3 Listening" och sedan öppna textsidan igen för att samtidigt kunna läsa med). Träna gärna på att läsa högt och lyssna en liten bit i taget.

Arbeta med övningarna till texten - Vi vill att du skapar en ordlista med tre kolumner som du publicerar (en - en - sv / "Synonym Match"). KOM IHÅG ATT ÖVA PÅ OCH LÄRA DIG ORDEN!

Välj ytterligare minst två av övningarna att arbeta med. Naturligtvis får du göra fler.

v. 43: TEXT 4
www.famouspeoplelessons.com 

Du väljer en egen person under v. 43 (TEXT 4) - Läs och lyssna på texten många gånger (lyssna kan du göra genom att klicka på "MP3 Listening" och sedan öppna textsidan igen för att samtidigt kunna läsa med). Träna gärna på att läsa högt och lyssna en liten bit i taget.

Arbeta med övningarna till texten - Vi vill att du skapar en ordlista med tre kolumner som du publicerar (en - en - sv /  "Synonym Match"). KOM IHÅG ATT ÖVA PÅ OCH LÄRA DIG ORDEN!

Välj ytterligare minst två av övningarna att arbeta med. Naturligtvis får du göra fler.


v. 45-46    (v. 44 lovvecka)

Samtalsgrupp kring text 3 och 4 - måndag v. 45

Vidare v. 45...
Välj en känd person att skriva om och berätta om i en muntlig presentation.
1. Använd "skrivamallen"! - Börja med att skapa en tankekarta - skriv utkast - o.s.v.
2. Publicera din färdiga text med bild (Max 1 A4) i Showbie senast fredag v. 46.
3. Använd "talamallen"! - Förbered en muntlig presentation om din kändis. Använd gärna Keynote! eller annan presentationsapp.
4. Var beredd att redovisa muntligt för en grupp måndag (helgrupp för de som önskar) och fredag (mindre grupper) v. 48. (v. 47 - diagnoser och egen förberedelse)

 

Matriser

En
REFLEKTION/SJÄLVSKATTNING OCH PEDAGOGBEDÖMNING

På god väg mot kunskavskrav E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du behöver träna mer för att förstå huvudinnehåll och tydliga detaljer i det du läser.
Du kan förstå att det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texterna du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”samtalsgrupp"
Du kan förstå att det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texterna du läst. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”samtalsgrupp"
Du kan förstå att såväl helhet som detaljer i texterna du läst. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”samtalsgrupp"
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du behöver träna mer på att komma förbi hinder i språket och använda den engelska du kan för att göra dig förstådd i tal och skrift.
I ”samtalsgrupp”, och dina muntliga presentationer och i texten du skrivit på ämnet ”famous people” kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I ”samtalsgrupp”, dina muntliga presentationer och i texten du skrivit på ämnet ”famous people” kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I ”samtalsgrupp”, dina muntliga presentationer och i texten du skrivit på ämnet ”famous people” kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: