Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östhammar

Skapad 2015-09-30 14:31 i Östhammar
Förslag till planeringsmall - 1
Grundskola 7 – 9 Modersmål Teckenspråk för hörande - språkval Hem- och konsumentkunskap NO (år 1-3) Historia Bild Fysik Musik Svenska som andraspråk Matematik Geografi Slöjd Moderna språk - elevens val Svenska Religionskunskap Engelska Teknik Kemi Biologi Teckenspråk för hörande - elevens val Idrott och hälsa SO (år 1-3) Samhällskunskap Moderna språk - språkval

Arbetsområdesplanering/Temaplanering

Innehåll

Syfte: Varför jobbar vi med detta?

Byt ut text -
Här kan man t.ex. skriva den/de stora frågorna. T.ex. om det handlar om demografi:

"Var bor människorna i världen och varför?"
"Varför finns det så många barn i Afrika?"

Samt koppla till mål i läroplanen.

Förmågor att utveckla

Byt ut text -
Här kan man berätta vilka förmågor som ska tränas och hur.

Analysförmåga, kommunikativ förmåga, hantera information,
begreppsförmåga och metakognitiv förmåga.

T.ex.
Vi ska analysera befolkningspyramider.
Kunna resonera om varför befolkningstätheten skiljer sig åt mellan olika platser i världen.
Tolka information på befolkningskartor.
Kunna förstå och använda följande begrepp: födelsedal, dödstal osv.
Lösa problem - t.ex. Hur ska vi minska barnadödligheten i Afrika, söder om Sahara?

 

 

Centralt innehåll

Byt ut text -
Här kan man antingen koppla till läroplanen eller vara tydligare/mer konkret med vad eleverna förväntas kunna/förstå/visa när arbetsområdet är slut.

Så här ska vi arbeta

Byt ut text -
Här kan man som lärare har en planering, men - Kom ihåg att ta med eleverna i planeringsarbetet.

Bedömning/Kunskapskontroll

Byt ut text -
Hur och när sker bedömningen? Förhoppningsvis löpande under arbetsområdets gång. Om man har datum för en kunskapskontroll så lägg den helst inte sist på arbetsområdet - ge tid till utveckling.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: