Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här får du designa ditt eget tyg.

Skapad 2015-09-30 15:37 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
vi skapar ett tyg av filt som flätas samman och formas till en personlig sak.
Grundskola 3 Slöjd

Du får välja färger och klippa former. Du flätar samman dina delar till ett tyg. Av tyget får du sedan sy en personlig sak.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Genomförande

 

Du skriver loggbok varje vecka.

Du planerar och utvärderar ditt arbete i slöjdboken.

Vi kommer att ha korta genomgångar kring nya moment vid behov.

Du redovisar inför oss andra och arbetet finns utställt en vecka i glasskåpet.

Du får även fotografera ditt projekt och publicera i Unikums portfolio.

Bedömning

När läraren lyssnar på dig, ser dig arbeta och tittar på det du har gjort, kommer vi även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Du skriver loggbok varje vecka.

Du planerar och utvärderar ditt arbete.

Du redovisar inför oss andra och arbetet finns utställt en vecka I glasskåpet.

Du får även fotografera ditt projekt och publicera i Unikums portfolio.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: